Tính năng này mình nghĩ là theo rom, bạn chờ các bạn cập nhật mới xem sao nhé!