Mình xài 5 plus. Mỗi lần phát wifi sẽ tự tắt wifi. Nên chắc tại rom hay tại phần cứng ko cho phép.