อัพ เรียบร้อย แต่ส่วนตัว ชอบเจอปัญหา ภาษาเพี้ยนฮ่า ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไร ไม่งั้นเวลาจะอัพต้องเอาไปลงแก้ใน โน้ต(บันทึก) ก่อน