คำว่ากรุงเทพเมืองฟ้าอมร มันเป็นแบบนี้นี่เอง สวยงามมากๆ เลยครับ