cá nhân mình ko thích kiểu đen xì này. cả dark mode trên mes