Riêng mình chả thích chế độ này xíu nào,cứ bình thường dùng thôi