Những thay đổi rất hữu ích, nhưng còn 2 lỗi chưa hài lòng lắm: dán link ở phần bình luận k thể click vào truy cập trực tiếp đc; khi sửa bài viết thì k kéo lên phía trên đc. Hy vọng bản cập nhật sau sẽ sửa 2 lỗi này