Nó là cache của ứng dụng đó bạn, bạn vào xem ảnh, đọc nội dung, xem video thì sẽ xuất hiện cache để sau này bạn xem nhanh hơn, khỏi load lại. Nếu ko thích thì bạn xóa chúng đi, lần sau load chậm lại xíu.