vô cài đặt- >ứng dụng->Facebook lite chọn xóa dữ liệu ở góc dưới bên phải, lần đầu tiên nó sẽ hiên quản lí ... gì đó chọn vô sẽ hiện chỗ chọn xoá ảnh hay videos mặc định là xoá tất. Đây chỉ là những thứ bạn đã xem nó lưu lại để khi bạn xem lại nó load nhanh hơn xóa đi ko ảnh hưởng gì đến trên Facebook hết