thời gian này đo lúc pin hiện tại máy đang chạy. khi bạn dùng đt mở app khác hay làm việc khác thì nó sẽ tính toán lại nữa nên tg đó đúng nếu để im đt đó k làm gì :) mình nghĩ là vậy