đó là thời gian chờ  bạn để ko chạm vào thì đc dùng liên tục cũng chỉ 8 tiếng fb 5 t game