semoga gak goib.. basib lom dapet note 7 sesuai budget T_T