ko được ko phải vì họ k muốn mà vì họ ko thể,15 là thời gian để unlock,12 ngày bạn đem ra thì máy đã unlock đâu mà họ up rom dc