Sao mở Onepiece ấn vào Danh sách tập để xem thì kp thấy gì nhỉ? Nhấn vào ko thấy phản hồi hoặc mở ds