rebot trăm lần vẫn lag nhé,vào twrp wipe 2 mục davik/cache và cache thì mượt ngay,mấy vụ này lên miui.vn mà hỏi nhé