nhóc
hấp dẫn thì hấp dẫn thật, nhưng điện thoại thì chỉ để giải trí và nghe gọi vậy l ...

tính tiện lợi của điện thoại vẫn cao hơn máy tính bác ạ, điều khiến cho đt hấp dẫn là ở chổ đó