Hoa tím nha bác, bằng lăng cũng tím, bác này thích màu tím