Android 10 Qurabiya (bánh bơ giòn kiểu bánh quy, có hạnh nhân)