bật trong chế độ nhà phát triển là đk mà ko cần theme