đt không cài nó cũng tối thui nè. chả biết tắt như thế nào.