đã thử, dù chưa tối ưu hóa hết hệ thống nhưng cũng ổn, cảm ơn đã chia sẻ ☺️