Kojiro
Cài nó vào rồi tắt nhé bạn.

note 6 pro có bật được chế độ tối mà k cần phải cài đặt ứng dụng k bạn ?