Hình như bị Google fix rồi. root bằng magsik rồi cài qua module thì không phải lăn tăn.