duy nè
do cái chrome nha. gỡ chrome ra hoặc gỡ cập nhật của chrome đi, sau đó đăng nhập
...

máy mình còn k có Chôm mà gỡ