có phải là nó sẽ gọn hơn bình thường đúng k hay là sao v bác