bạn cho mình hỏi là sao máy RMN5 của mình update pb fb mới nhất rồi mà chưa được như bên trên mặc dù bạn mình xài mia2 lite cũng đã có rồi , thậm chí một cái máy đời cũ lắm là ip5 cũng đã có rồi