Nâng cấp khả năng chụp đêm cho tất cả máy của Xiaomi