đã mua note 7, sắp tới định mua redmi 7 cho ng nhà :D