E chơi lq bật tăng tốc trò chơi mà sao vừa xong trận chưa ra sảnh tự nhiên out luôn. E mới update v10.3.2