Hận Mì xào
bác đợi bản beta tuần sau fix nhé

Afk mà bản beta fix được hả, bài viết đã xàm bình luận còn nhảm hơn