bạn mở ch play chọn mục đã cài đặt tìm đến chrome rồi gỡ cài đặt, quay lại đăng nhập OK, xong mở ch play update chrome vậy là OK