1900560040
bạn phải tải thêm cài app gì nữa thì phải

cài đủ rồi á, đi vòng vòng cũng thấy nhiều người giống mình ==!