鍾永康
1. Tăng tốc cho máy :Vào cài đặt, chọn giới thiệu điện thoại, nhấn vào phiên bản m ...

máy mình ko có chạm 2 lần để tắt thiết bị