lên google searh có khá nhiều công cụ để up rom cho máy