6186447075
có loại nào tự up mà k cần root mây không ạ

đâu có ai nói up rom cần root máy đâu