Ai biết cách hẹn giờ tự tắt máy, tự mở máy không nhỉ