Mình lên rồi cảm thấy hao pin và tin rác nhiều quá không giật nhưng có lúc hơi lagg, muốn về bản nguyên zin của nó quá 10.2.1.0

from app

from app

from app

from app