༺н.σ.à༻
note 7 nó ra liên tục. còn note 5 thì ...

nản nhỉ. note 5 hóng mãi khôg ra