2243728723
mình dùng mi8 nội địa có 10.3.2 rồi

thấy pin chờ hao quá bác