sao mình cũng Mi 8 xách tay mà cũng chưa có 10.3 nhể