theo ý kiến cá nhan mình thì , rất là xấu , mình thích cách camera pop -up hơn và thiết kế trượt cơ của mix 3 chứ mình thấy thiết kế này xấu và dị quá