Luong Cam Vi gửi lúc 2019-09-02 06:20:27
mình cũng tự vệ sinh ở nhà luôn vì thấy không dơ lắm nên tiếc tiền, hi hi

Bạn ơi cho hỏi vệ sinh ở nhà bằng máy hút bụi xong khi gắn lại bạn có reset gì không? Vì hiện tại trong app đã ghi là 'Filter remaining 0%', mình không biết làm sao để nó trở lại bình thường 100% ấy?
Cảm ơn bạn.