tại sao khi rút ra thay lõi lọc khác ko cần reset nó vẫn nhận nhỉ?