rom Fake à :) rom thường có 3 số là 9.2.3 hay 8.11.15 thôi chứ làm gì tới 9.2.3.0 :) Này giống mấy rom MIUI cài cho đt không phải của Xiaomi. t cài MIUI 8 trên Galaxy E5 này :)