ko hiểu sao con này các thánh cứ bảo thủ phán lỗi phần mềm . lỗi phần cứng rồi mà ko chịu nhận sai .
p/s : an toàn là cứ mua máy sau 1-2 tháng cho chắc ăn