mình cũng mê Xiaomi lắm, cháu mình cũng vậy,hai bác cháu mình gặp nhau là nói chuyện về Xiaomi suốt