Càng về sau càng tùy biến nặng. Mấy cái đầu gần như thuần