VIET_BOY gửi lúc 2017-04-25 11:21 PM
6 , 7 ,8 nhìn chẳng thấy khác nhau gì cả

Một số Icon được thay đổi nhỏ thôi bạn ^^