thế chắc ảnh chụp qua bộ lọc của app chụp ảnh là ko hợp lệ ạ?