chạy ra viện bảo tàng, chụp cái máy bay chắc đc rồi, let's go sẽ ơi.